MARY LENETTE R. FERNANDEZ
Municipal Mayor

GEORGE R. VILLARUBIA
Municipal Vice Mayor

SANGGUNIANG BAYAN MEMBERS

MEEKIA F. ICASAS
Sangguniang Bayan Member
MARY LUCY R. DELACRUZ
Sangguniang Bayan Member
REDENTOR U. TARAN
Sangguniang Bayan Member
PETER CYRIL F.BESANA
Sangguniang Bayan Member
ULLYSES R. IRABON
Sangguniang Bayan Member
ROMY R. ABELLO
Sangguniang Bayan Member
RAFAEL M. SILVERIO
Sangguniang Bayan Member
ERMEDA L. MORALES
Sangguniang Bayan Member
ALBANE S. NEPOMUCENO
Liga ng mga Barangay Municipal Federation President
Ex-Officio Member
MARIANE V. INAWASAN
PPSK Municipal Federation President
Ex-Officio Member